Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας για την Ε.Τ.Α. Α.Ε.Έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας ,θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την  25η του μηνός Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για συζήτηση στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για την ΕΤΑ Α.Ε. του Δήμου Νάουσας», ύστερα από το υπ΄ αριθ. πρωτ. 21262/14-08-2015 έγγραφο του Δημάρχου Νίκου Κουτσογιάννη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου