Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας - Τι θα συζητηθεί


Με 43 θέματα στην ημερήσια διάταξη, θα συνεδριάσει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 7μμ και τα θέματα που θα συζητηθούν είναι: 

1
Έγκριση ή μη, πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης στις Τ.Κ.Ροδοχωρίου και Τ.Κ. Μαρίνας, έτους 2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης
2
Διαγραφή ή μη, οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης
3
Σύσταση ή μη, της Επιτροπής για τον καταρτισμό ετήσιου μητρώου αρρένων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης
4
Έγκριση ή μη, ταμιακού απολογιστικού πίνακα, της ΕΣΕ Α/θμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Νηπιαγωγείων Δήμου Νάουσας, οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής: Πρόεδρος Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.
5
Έγκριση ή μη, της αρ.28/2015 Α.Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.& Α., περί της καταβολής των μηνιαίων εξόδων παράστασης και καθορισμού αυτών, της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» για τις συνεδριάσεις έτους 2015.
Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π.& Α.
6
Αποδοχή ή μη, ποσού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας , Αθλητισμού και Νεολαίας
7
Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την κατανομή ποσού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας , Αθλητισμού και Νεολαίας           
8
Παραχώρηση ή μη, μακροχρόνιας χρήσης των γηπέδων αντισφαίρισης Αγ. Νικολάου, στον Όμιλο Αντισφαίρισης Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας , Αθλητισμού και Νεολαίας          
9
Παραχώρηση ή μη, χρήσης χώρου γραφείων του δημοτικού σταδίου, στον Σύνδεσμο Βετεράνων αθλητών στίβου Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας , Αθλητισμού και Νεολαίας          
10
Έγκριση ή μη, αίτησης του Μήτρου Δημοσθένη του Επαμεινώνδα, δημότη της Δ.Ε. Ειρηνούπολης Δήμου Νάουσας, ο οποίος είχε δικαιωθεί οικοπέδου με τις διατάξεις της εκποίησης οικοπέδων σε άστεγους δημότες.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών.
11
Έγκριση ή μη, αίτησης του Μήτρου Στυλιανού του Επαμεινώνδα, δημότη της Δ.Ε. Ειρηνούπολης Δήμου Νάουσας, ο οποίος είχε δικαιωθεί οικοπέδου με τις διατάξεις της εκποίησης οικοπέδων σε άστεγους δημότες.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών.
12
Έγκριση ή μη, παράτασης (1ης) 112 ημερών του χρόνου περαίωσης του έργου : «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Νάουσας» (Υποέργο 1), της ομότιτλης πράξης με κωδικό ΜIS: 383559 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Μακεδονία- Θράκη’.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
13
Έγκριση ή μη, του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Νάουσας», με ανάδοχο εταιρεία την «Χ.ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ-Θ.ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ Ο.Ε.»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
14
 Έγκριση ή μη, του 2ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση Δρόμου Νάουσας –Άλσους Αγ. Νικολάου Ν.Ημαθίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
15
Έγκριση ή μη, του 1ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή Βάλια στην Δ.Κ. Νάουσας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
16
Αποδοχή ή μη, απόφασης ένταξης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας στην Τ.Κ.Γιαννακοχωρίου Δ.Νάουσας» στο πρόγραμμα ‘Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
17
3η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος, Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, έτους 2015 (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
18
4η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος, Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, έτους 2015 (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών.
19
5η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού, Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, έτους 2015 (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης  .
20
Έγκριση ή μη, πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ομβρίων στην Τ.Κ. Επισκοπής» (Αρ.μελ.18/2013)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών.
21
Έγκριση ή μη, πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» (Αρ.μελ.22/2013)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
22
Έγκριση ή μη, πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Κ. Κοπανού» (Αρ.μελ.9/2013)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών.
23
Συγκρότηση ή μη, επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δύο στάσεων στη Μαρίνα, μία στα Πολλά Νερά και ένα σκέπαστρο στον Κάτω Μαχαλά» (αρ.μελ.257/2010 ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών.
24
Συγκρότηση ή μη, επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή στηθαίων στο Δ.Δ. Κοπανού» (αρ.μρλ.56/2010 ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών.
25
Συγκρότηση ή μη, επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Δ.Δ. Χαρίεσσας» (αρ.μρλ.95/2010 ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
26
Συγκρότηση ή μη, επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή στέγης ΚΑΠΗ Δ.Δ.Μαρίνας» (αρ.μελ. 278/2010 ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
27
Συγκρότηση ή μη, επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στο Δ.Δ. Λευκαδίων» (αρ.μελ. 48/2009 ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
28
Συγκρότηση ή μη, επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Περίφραξη & χωματουργικές εργασίες στο γήπεδο Δ.Δ. Χαρίεσσας» (αρ.μελ. 82/2010 ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
29
Συγκρότηση ή μη, επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών» (αρ.μελ. 106/2009 ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
30
Συγκρότηση ή μη, επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Μηχανολογικός εξοπλισμός πομώνας άρδευσης στην περιοχή Καψούρα Δ.Δ.Πολυπλατάνου» (αρ.μελ. 236/2008 ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
31
Συγκρότηση ή μη, επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή σωληνωτού αγωγού και τσιμενταυλάκων στο ΔΔ. Ζερβοχωρίου» (αρ.μελ. 20/2009 ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
32
Συγκρότηση ή μη, επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο Ειρηνούπολης» (αρ.μελ. 61/2009 ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
33
Συγκρότηση ή μη, επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Παλαιού Ζερβοχωρίου» (αρ.μελ. 171/2009 ΤΥΔΚ) 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
34
Συγκρότηση ή μη, επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών» (αρ.μελ. 169/2009 ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
35
Συγκρότηση ή μη, επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Πολυπλατάνου» (αρ.μελ. 241/2010 ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
36
Συγκρότηση ή μη, επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων άρδευσης στην περιοχή Αμπέλια Δ.Δ. Αγγελοχωρίου» (αρ.μελ. 242/2010 ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
37
Συγκρότηση ή μη, επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση δεξαμενών του κολυμβητηρίου» (αρ.μελ. 90/2010 ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
38
Συγκρότηση ή μη, επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δημοτικού δρόμου από Δ.Δ. Αγγελοχωρίου έως Δ.Δ Ζερβοχωρίου» (αρ.μελ. 169/2005 ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
39
Συγκρότηση ή μη, επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση τσιμενταυλάκων φρεατίων και σωληνωτών αγωγών του Δήμου» (αρ/μελ. 58/2010 ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
40
Συγκρότηση ή μη, επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Μηχανολογικός εξοπλισμός πομώνας άρδευσης στην περιοχή Καρνόπολη Δ.Δ. Αγγελοχωρίου» (αρ.μελ. 250/2010 ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
41
Συγκρότηση ή μη, επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων –φωτισμού στο Δ.Δ. Μονοσπίτων» (αρ.μελ. 55/2010 ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
42
Συγκρότηση ή μη, επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στο Δ.Δ. Λευκαδίων» (αρ.μελ. 236/2010 ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
43
Έγκριση ή μη, μετακίνησης εκτός έδρας, του Δημάρχου και της Γενικής Γραμματέας, του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, για υπηρεσιακούς λόγους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου