Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

Τι προβλέπει η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών Παράταση για να «κλείσουν» τα μπλοκάκιαΠροθεσμία μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις για να υποβάλουν εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής εργασιών προκειμένου να απαλλαγούν από το τέλος επιτηδεύματος.Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών οι επιτηδευματίες που έχουν σταματήσει να ασκούν το επιτήδευμα τους ή δεν έχουν κάποιο εισόδημα από αυτό θα πρέπει να δηλώσουν πως διέκοψαν τις εργασίες τους βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής. Εάν περάσει η προθεσμία και δεν δηλώσουν εγκαίρως τη διακοπή εργασιών και το κάνουν μεταγενέστερα θα θεωρηθεί πως η διακοπή των εργασιών έγινε κατά την ημέρα υποβολής της δήλωσης και θα κληθούν να υποβάλλουν όλες τις φορολογικές δηλώσεις και τους αναλογούντες φόρους και εισφορές για το ενδιάμεσο διάστημα.
Πρακτικά αυτό σημαίνει πως όσοι αποφασίσουν να διατηρήσουν ενεργά τα βιβλία τους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα κληθούν να πληρώσουν και το τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ (ποσό που καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες), ανεξάρτητα εάν είχαν δραστηριότητα ή όχι. Να υποβάλουν Φορολογική Δήλωση για όλα τα έτη έχοντας το αντίστοιχο πρόστιμο, Περιοδικές Φ.Π.Α και Εκκαθαριστικές Φ.Π.Α καθώς και καταβολή όλων των εισφορών προς την Δ.Ο.Υ και το ΤΕΒΕ για όλο αυτό το διάστημα.

Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος που ασκούσε κάποιο επιτήδευμα έως το τέλος του 2011 και πλέον δεν το εξασκεί είτε γιατί έγινε μισθωτός είτε γιατί πλέον λόγω της κρίσης δεν έχει κάποιο εισόδημα έχει μέχρι και την 26η Σεπτεμβρίου τη δυνατότητα να προχωρήσει σε εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής εργασιών. Να διακόψει δηλαδή την άσκηση του επαγγέλματος δηλώνοντας ότι ουσιαστικά η διακοπή έγινε στο τέλος του 2011 και έτσι να μην επιβαρυνθεί με όλα όσα αναφέρθηκα παραπάνω Εφόσον δεν το κάνει, τότε θα χάσει το δικαίωμα εκπρόθεσμης δήλωσης διακοπής εργασιών και θα είναι υποχρεωμένος να δηλώσει ότι η διακοπή των εργασιών γίνεται κατά την ημέρα υποβολής της σχετικής δήλωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου