Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

Τρίτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Leader

    leader
    Η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. προέβη στην 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο τοπικό πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER. Το υλικό της προκήρυξης βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. www.anhma.gr 
    Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 20ή Ιουλίου 2015 και ώρα 13:00

    Δεν υπάρχουν σχόλια:

    Δημοσίευση σχολίου