Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Μια θέση υπεύθυνου αποθήκης στην εταιρεία Alexander στην ΒέροιαΣτα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης, η εταιρία Alexander επιθυμεί την περαιτέρω στελέχωση του τμήματος Αποθήκης – Διακίνησης
Ανακοινώνει το άνοιγμα 1- θέσης εργασίας.
Περιγραφή εργασίας/Καθήκοντα:
• Έκδοση παραστατικών
• Φυσική και ηλεκτρονική παρακολούθηση των ειδών που διακινούνται προς πελάτες
• Ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση των προϊόντων καθώς και την αποθήκευσή τους
• Την προετοιμασία των παραγγελιών αγοράς και την αντίστοιχη παραλαβή των ειδών
• Την επιμέλεια και ασφάλεια των χώρων της αποθήκης
Απαραίτητα Προσόντα
• Απόφοιτος AEI- ΤΕΙ - ΙΕΚ
• Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS-Office (κυρίως Excel)
• Ευελιξία Ωραρίου
• Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
• Ηλικία, από 25 μέχρι και 40 ετών
• Τυπικότητα, Ομαδικό πνεύμα ,υπευθυνότητα, αυτονομία, εργατικότητα
• Για του άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις
Επιθυμητά Προσόντα Υποψηφίου
• Προϋπηρεσία σε logistics επιθυμητή
• Γνώσεις τιμολόγησης και έκδοσης παραστατικών (Διακίνησης /παραλαβών)
• Γνώση ERP συστήματος
• Γνώση ξένης γλώσσας
Παρέχονται
• Μισθός και ασφάλιση
• Μόνιμη Απασχόληση
• Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραδώσουν μέχρι τις 10 Ιουνίου βιογραφικό Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη και να γίνει άμεσα η πρόσληψή τους.
Κατάθεση βιογραφικών αυστηρά 10.00 πμ-13.00 μ.μ στην έδρα της εταιρίας, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο email hr@aqf.gr, και στις 2 περιπτώσεις επιβάλλεται φωτογραφία υποψηφίου. Στο βιογραφικό να αναγράφεται ο Κωδικός της αγγελίας ΥΠ1.
Πληροφορίες: Κα Βίκη 23310-22774

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου