Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

Οριστικό και αμετάκλητο «ΟΧΙ» για το Αιολικό Πάρκο


Του Ηρακλή Λεφούση* 
 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια θεαματική άνοδος της εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος από ανεμογεννήτριες στη χώρα μας και όπως είναι επόμενο, το γεγονός αυτό συνοδεύεται από την  ανησυχία των τοπικών κοινωνιών σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις των ανεμογεννητριών στο περιβάλλον.
  Σε κάθε περίπτωση, η αποδοχή ή μη της αιολικής ενέργειας από τις τοπικές κοινωνίες προϋποθέτει την αντικειμενική τους πληροφόρηση για τα οφέλη και τις επιπτώσεις που αυτή θα μπορούσε να έχει ως μία ακόμη επέμβαση του ανθρώπου στη φύση. 
Για πολλούς η εγκατάσταση αιολικών πάρκων αφορά μόνο την διαδικασία της παραγωγής ενέργειας – αλλά δεν είναι μονόπλευρη η δική μου τοποθέτηση. Οι ανεμογεννήτριες προκαλούν άλλα, τεράστια περιβαλλοντικά ζητήματα ως προς τη κατασκευή και λειτουργία τους, ενώ έχουν εν γένει μελετηθεί και μελετώνται διαρκώς για τις περιβαλλοντικές συνέπειες που έχουν στο οικοσύστημα της εκάστοτε περιοχής που τοποθετούνται.
Γι’ αυτό τον λόγο, ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον ΚΟΙΝΟ ΤΟΠΟ του υποψηφίου δημάρχου Νίκου Κουτσογιάννη στις εκλογές της 18ης Μαΐου, οφείλω να τοποθετηθώ ως προς την στάση που θα ακολουθήσω στο μέλλον
Το αιολικό πάρκο του Βερμίου - για το οποίο η νυν δημοτική αρχή έδωσε ΚΑΤ΄ ΑΡΧΗΝ ΤΗΝ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ -  θα είναι το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια και βρίσκεται ένα βήμα πριν από την έναρξη της υλοποίησης με συνολικά 174 πυλώνες και συνολική ισχύ 522 MW. Η ελληνική εταιρία η οποία σκοπεύει να προβεί στην δημιουργία του, είναι θυγατρική  ισπανικού ενεργειακού κολοσσού, που είναι αναπτυγμένος σε 32 χώρες διεθνώς. 
Το εν λόγω αιολικό πάρκο θα κατασκευαστεί σε περιοχές των δήμων Βέροιας, Νάουσας και Εορδαίας των νομών Ημαθίας και Κοζάνης, στην ευρύτερη περιοχή του Βερμίου. Οι 174 ανεμογεννήτριες θα εγκατασταθούν σε έκταση 95.000 στρεμμάτων, εκ των οποίων οι 77 θα βρίσκονται εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Νάουσας - κάτι που κατ’ εμέ δεν αποτελεί κάποιο ελαφρυντικό ως προς τις επιπτώσεις του φυσικού τοπίου του δήμου μας διότι ο ορεινός μας όγκος είναι ενιαίος και αδιάσπαστος ασχέτως διοικητικών ορίων. 
ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΕΔΩ, ΟΤΙ ΤΟ ΒΕΡΜΙΟ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΠ), ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΚ)
Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι η επιλογή του Βερμίου γίνεται κυρίως λόγω της εύκολης και με μικρό κόστος σύνδεσης με τις γραμμές υπερύψηλης τάσης της Δ.Ε.Η. της Πτολεμαΐδας και όχι λόγω προτεραιότητας και αποδοτικότητας.
Για το τεράστιο λοιπόν, αυτό αιολικό πάρκο πρέπει ΟΛΟΙ να κατανοήσουν και να γνωρίσουν το μέγεθος της επέμβασης που πρόκειται να γίνει στο βουνό μας:
 
Ας αναρωτηθούμε λοιπόν:
 
Θα επιτρέπαμε ποτέ να εκτελεστούν εκσκαφές μεγέθους πόλεων (και για την ακρίβεια άνω των 2 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων) στον όμορφο ορεινό μας όγκο; 
ΠΟΤΕ!
Οι εργασίες εκσκαφών - σύμφωνα με τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις - που θα εκτελεστούν σε όλο τον ορεινό μας όγκο έχουν ως εξής (παραθέτω στοιχεία της μελέτης):
Σε γαιώδη εδάφη: 402.853 κυβικά μέτρα
Σε ημιβραχώδη εδάφη: 989.748 κυβικά μέτρα
Σε βραχώδη εδάφη: 715.907 κυβικά μέτρα
Δηλαδή προϊόντα εκσκαφών άνω των 2,1 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων(!), επαναλαμβάνω σύμφωνα με τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις. Στην πραγματικότητα θα είναι πολύ παραπάνω.
 
Θα επιτρέπαμε να δημιουργηθούν άνω των 150.000 έως 200.000 μέτρων οδοποιιών σε όλο το βουνό διασπώντας και κατακερματίζοντας το φυσικό τοπίο σε τμήματα;
ΠΟΤΕ!
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την δημιουργία νέου δικτύου εσωτερικής οδοποιίας σε όλο το Βέρμιο και κυρίως στα διοικητικά όρια του δήμου Νάουσας (διότι το υφιστάμενο δίκτυο δεν αποτελείται από δρόμους κίνησης βαρέων οχημάτων αλλά οχημάτων 4Χ4), θα εκτείνεται στα ήδη υφιστάμενα 45.500μ οδοποιίας αλλά και σε επιπλέον περίπου 105.000μ. νέων δρόμων.  
 
Θα μας άρεσε να βλέπαμε αυτό το κατακερματισμένο και ρημαγμένο πλέον τοπίο με χωμάτινους «αυτοκινητόδρομους» εν μέσω του δάσους μας;
ΠΟΤΕ!
Οι οδοποιίες που προβλέπονται βάση μελετών χαρακτηρίζονται ως δασικοί δρόμοι Γ’ Κατηγορίας (πλάτους έως 6μ.), αλλά στην πραγματικότητα και βάση προηγούμενου δεδομένου ακόμη και στο Βέρμιο,  οι δρόμοι αυτοί ξεπερνούν τα 10μ. πλάτους (Α’ Κατηγορίας) για να εξασφαλίζουν την κίνηση των βαρέων και μεγάλου μήκους οχημάτων μεταφοράς των ανεμογεννητριών. Οπότε, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η πιθανή πραγματική έκταση των νέων και υφιστάμενων οδοποιιών εντός του Βερμίου δεν θα είναι το παραπάνω τρομακτικό νούμερο των 150.000μ. αλλά το κατά  40% προσαυξημένο με τις διάφορες εκσκαφές και επιχώσεις λόγω μεγάλων καμπυλοτήτων των δρόμων, ήτοι  άνω των 200.000μ. οδοποιιών!
 
Σκέφτηκε κανείς μας αν τα πλεονάσματα των τεράστιων εκσκαφών που θα υλοποιηθούν θα αλλάξουν δια παντός το φυσικό τοπίο; Θα ήθελε κάποιος από εμάς να το ρισκάρει αυτό;
ΠΟΤΕ!
Τα πλεονάσματα των εκσκαφών και των οδοποιιών θα ανέρχονται σε τουλάχιστον 1,15 εκατομμύρια κυβικά μέτρα αδρανών υλικών. Όλα τα παραπάνω πλεονάσματα θα επαναχρησιμοποιηθούν σε επαναεπιχώσεις, σε υποστρώσεις των οδοποιιών και σε αναχλόαση εδαφών. Αλλά, οι συγκεκριμένες ποσότητες των πλεονασμάτων (που στην πραγματικότητα θα είναι κατά πολύ περισσότερα του 1,15 εκατ. κυβ.μ.) στην ουσία θα απαιτηθεί να μεταφερθούν σε θέσεις (τράπεζες απόθεσης υλικών) οι οποίες από μόνες τους θα αποτελούν επιβάρυνση για το περιβάλλον. Επιπλέον, ουδείς ασχολήθηκε με το γεγονός ότι όποτε επιχειρήθηκε στο βουνό μας η απόθεση αδρανών μπαζών σε σημεία όπου αυτά δεν ανήκανε φυσικά, με τις επικρατούσες βροχές και χιονοπτώσεις είχαμε κατολισθήσεις με καταστρεπτικές συνέπειες.
Θα ήθελε κάποιος να ρισκάρει την άνευ επιστροφής αναστάτωση της τόσο εύθραυστης χλωρίδας και πανίδας του βουνού μας, που μάλιστα ανακάμπτει τα τελευταία χρόνια;
ΠΟΤΕ!
 Οι ποσότητες των φερτών θραυστών υλικών (χαλικιών) που θα χρησιμοποιηθούν για την τελική επίστρωση των περίπου 200.000μ. οδοποιιών θα είναι επιπλέον των 350.000 κυβικών μέτρων και η μεταφορά τους θα γίνει με μια μέση εκτίμηση με άνω των 17.500 δρομολογίων με βαρέα οχήματα μέσα από το δάσος. Η επιβάρυνση της χλωρίδας και της πανίδας του βουνού μας θα είναι τεράστια και μόνον από την κίνηση αυτών των οχημάτων.
 
Θα χτίζαμε ποτέ μια πόλη 700 τσιμεντένιων οικοδομών, μέσα στο δάσος με την δικαιολογία ότι «βοηθούμε» στην ανάπτυξη του τόπου μας;
ΠΟΤΕ! 
Λάβετε υπόψη ότι για κάθε ανεμογεννήτρια θα εκτελεστούν τα εξής έργα:
1.  Εκσκαφή εδάφους 1.130 κυβικών μέτρων (μια μέση οικοδομή 100 τ.μ. με υπόγειο απαιτεί εκσκαφή περίπου 300 κυβικών μέτρων – οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε ανεμογεννήτρια απαιτεί εκσκαφή περίπου ίση με 4 περίπου τέτοιες  οικοδομές – άρα οι 174 ανεμογεννήτριες αντιστοιχούν σε σκάμματα περίπου 700 τέτοιων όμοιων οικοδομών μέσα στο δάσος – σχεδόν μια πόλη ολόκληρη!)
2. Για κάθε εκσκαφή μιας ανεμογεννήτριας (1.130 κυβικά μέτρα)  θα γίνεται επανεπίχωση περίπου 400-450 κυβικών μέτρων. Τα πλεονάζοντα υλικά αυτών των εκσκαφών (ήτοι περίπου 700 κυβικά μέτρα ανά ανεμογεννήτρια) θα πρέπει να μεταφερθούν και να αποτεθούν σε τράπεζες απόθεσης υλικών – προσθέστε λοιπόν 700κ.μ.*174 Α/Γ= 121.800 κυβικά μέτρα μπαζών που θα μεταφερθούν με περίπου άλλα 6.000 δρομολόγια βαρέων οχημάτων, στα ήδη υφιστάμενα 1,15 εκατομμύρια κυβικά μέτρα και στα ήδη προϋπολογισμένα περίπου 17.500 δρομολόγια βαρέων οχημάτων και αντιληφθείτε το μέγεθος της καταστροφής που επίκειται.
3. Για την έδραση κάθε ανεμογεννήτριας απαιτούνται σύμφωνα με τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις περίπου 700-750 κυβικά μέτρα σκυροδέματος (μπετού). Οπότε, 174 Α/Γ*750 κ.μ.= 130.500 κυβικά μέτρα τσιμέντου στο βουνό μας! 
 
 
Θα επιτρέπαμε ποτέ την εγκατάσταση «ρυπογόνων υποδομών» για την παραγωγή 150.000 κυβικών μέτρων τσιμέντου μέσα στο βουνό μας ισχυριζόμενοι ότι «στοχεύουμε» στις ωφέλειες της παραγωγής «πράσινης» ενέργειας για τον τόπο μας;
ΠΟΤΕ!
Πέρα από τις καταστροφικές συνέπειες που θα έχει το γεγονός της ρίψης και πάκτωσης περίπου 150.000 κυβικών μέτρων μπετόν στο βουνό μας, αναλογιστείτε το πώς θα παραχθεί όλο αυτό το σκυρόδεμα εντός του βουνού μιας και οι αποστάσεις και το κόστος δεν επιτρέπουν την μεταφορά του από την Νάουσα ή την Βέροια. Αναλογιστείτε  και πως θα μεταφερθούν και με πόσα άλλα δρομολόγια βαρέων οχημάτων όλα τα πρωτογενή υλικά παραγωγής του σκυροδέματος στις πιθανές  τοποθεσίες των εργοταξίων εντός του ορεινού όγκου(εδαφικά υλικά, τσιμέντο, νερό κτλ). Οι επιπτώσεις θα είναι μη αναστρέψιμες!
 
Θα αποψιλώναμε ποτέ εκατοντάδες ή και χιλιάδες στρέμματα δασικής γης για να τοποθετήσουμε χιλιόμετρα καλωδίων μεταφοράς ρεύματος μέσα στο βουνό μας ισχυριζόμενοι ότι «ενισχύουμε» την ταυτότητα του ως τουριστικού προορισμού;
ΠΟΤΕ!
Το αιολικό πάρκο θα καταλαμβάνει συνολική έκταση περίπου 95.000 στρεμμάτων δασικής γης και ζώνη άμεσης κατάληψης τουλάχιστον 2.500 στρεμμάτων. Για κάθε ανεμογεννήτρια απαιτείται έκταση 60Χ60 μέτρα οπότε για 174 ανεμογεννήτριες  απαιτούνται περίπου 626.000 τ.μ.  γης εντός του ορεινού όγκου, η οποία θα είναι περιφραγμένη σαν νησίδες εμποδίζοντας την διέλευση των άγριων ζώων αλλά και κατακερματίζοντας τους υφιστάμενους βοσκοτόπους. Προσθέστε σε αυτό, ότι θα κατασκευαστούν περίπου 7.500-8.000 τ.μ. επιφάνεια οικίσκων και υποσταθμών διάσπαρτα σε όλο την παραπάνω έκταση. Ακόμη, θα εγκατασταθούν πάρα πολλά χιλιόμετρα καλωδίων τα οποία απαιτούν ζώνη αποψίλωσης/κατάληψης του δάσους 4μ. εκατέρωθεν των καλωδίων, δηλαδή ζώνες αποψίλωσης/κατάληψης γης φάρδους τουλάχιστον 8μ. επί πάρα πολλά χιλιόμετρα με εκατοντάδες ενδιάμεσους πυλώνες κρέμασης.
 
Θα θέλαμε ποτέ να ρισκάρουμε την αναστάτωση και ενδεχομένως την πιθανή μόλυνση των υδάτων μας στον βωμό του χρήματος;
ΠΟΤΕ!
Όλα τα χημικά πρόσμικτα και παράγωγα από την παρασκευή του σκυροδέματος ενδεχομένως να «ξεπλένονται» αναγκαστικά στους χώρους των εργοταξίων εντός του ορεινού όγκου. Δεν γνωρίζει κανείς τις πιθανές επιπτώσεις που θα έχουμε στην χλωρίδα και την πανίδα του βουνού μας, αλλά κυρίως δεν αντιλαμβάνεται κανείς σήμερα το κατά πόσο όλα αυτά τα υλικά θα έχουν επίπτωση στα υπόγεια αλλά και επιφανειακά ύδατα του βουνού μας και το κατά πόσο μέσω αυτών, θα μεταφερθούν στο ποτάμι μας ή στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής και κατ’ επέκταση στις καλλιέργειές μας.
 
Δυστυχώς η λίστα των επεμβάσεων στον ορεινό μας όγκο – για την οποία δόθηκε η κατ’ αρχήν θετική γνωμοδότηση – που αφορά την υλοποίηση αυτού του φαραωνικού έργου είναι ατελείωτη. 
Και λάβετε υπόψη ότι δεν υπεισέρχομαι σε περαιτέρω λεπτομέρειες όσον αφορά στην ανεπίστρεπτη καταστροφή που θα υποστεί το φυσικό  περιβάλλον, το ζωικό και φυτικό βασίλειο
Δεν υπεισέρχομαι σε λεπτομέρειες όσον αφορά στην οπτική όχληση, στην ακουστική όχληση και όλες τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στο βουνό μας εις βάρος της φύσης
Μου αρκεί  μια απλή ανάλυση όπως η παραπάνω που παρέθεσα - μια ΘΛΙΒΕΡΗ ΛΙΣΤΑ για την οποία ο Δήμος Νάουσας αποφάνθηκε κατ’ αρχήν θετικά με αρκετές ενστάσεις, επιφυλάξεις και παρατηρήσεις. 
 
ΕΓΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ, ΚΑΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ! 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΩ ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ!  
 
Για όσους δεν με γνωρίζουν, είμαι ο Λεφούσης Ηρακλής και είμαι αρχιτέκτων μηχανικός και θερμός υποστηρικτής των ΑΠΕ.
Είμαι ¨γεννημένος¨ και ¨μεγαλωμένος¨ -όπως και όλη μου η οικογένεια- σε αυτό το βουνό. Από τα τρία μου χρόνια κατασκηνώνω με τους γονείς μου, αλλά και μετέπειτα μόνος μου σε αυτό το βουνό
Ορειβατώ, ποδηλατώ,  κάνω σκι και εκδράμω κάθε εβδομάδα σε αυτό το βουνό
Περηφανεύομαι στους γνωστούς, στους φίλους, στους συνεργάτες, σε όλους όσους προέρχονται από μακριά για το μεγαλείο αυτού του βουνού.
 Ζω και αναπνέω μέσω αυτού του βουνού μέχρι και σήμερα και ελπίζω να το κάνω με τα παιδιά μου μέχρι να πεθάνω!
 
Με όσες δυνάμεις έχω, δεν θα επιτρέψω σε κανέναν και για κανένα τίμημα να το καταστρέψει!
 
Δεν με απασχολεί αν ο οποιοσδήποτε φορέας υλοποίησης, ή ρυθμιστική αρχή μου παρουσιάσει οποιαδήποτε μελέτη καταλληλότητας, βιωσιμότητας, αδειοδότησης κτλ ή αν μου «διασφαλίσει» την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος [!]  με την απομάκρυνση μετά το πέρας λειτουργίας του έργου!  
Δεν με ενδιαφέρει αν η οποιαδήποτε υδρογεωλογική μελέτη, μελέτη επιπτώσεων στην ορεινή κτηνοτροφία, μελέτη επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα και μελέτη επιπτώσεων στις συνθήκες διαβίωσης και μετακίνησης της πανίδας της περιοχής παρουσιαστεί  ως τεκμηριωμένη.
Δεν με ενδιαφέρει καμία μελέτη…
 
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΖΗΣΑ ΚΑΙ ΖΩ ΝΑ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΣΩ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΕΧΩ ΔΑΝΕΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ!
 
Η τοποθέτησή μου ως προς τέτοιου τύπου παρεμβάσεις που ΙΣΟΠΕΔΩΝΟΥΝ το φυσικό τοπίο στο βουνό μας με βρίσκουν ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟ! 
 
Λεφούσης Ηρακλής 
Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

Ηρακλής Λεφούσης είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον ΚΟΙΝΟ ΤΟΠΟ του υποψηφίου δημάρχου κ.Νίκου Κουτσογιάννη, στην δημοτική ενότητα Νάουσας.
Τις ΘΕΣΕΙΣ και ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ του, μπορείτε να τις διαβάσετε στην ιστοσελίδα: www.iraklislefousis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου