Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

Τουριστική ανάπτυξη για την κοινωνία… από την κοινωνία. Οι θέσεις της Κοινωνίας Πολιτών του Τάκη Ρίζου


Ο Τουρισμός δε μπορεί να ιδωθεί έξω από την προοπτική μιας συνολικής παραγωγικής ανασυγκρότησης της πόλης και της περιοχής μας: έχει ανάγκη την ανόρθωση του πρωτογενούς τομέα και την τόνωση του δευτερογενούς. Έτσι, οι συνέργειες ανάμεσα σε Δήμο και φορείς και η διαρκής διαβούλευση με την κοινωνία κρίνονται απαραίτητες.


Η «Κοινωνία Πολιτών» προτάσσει την αδήριτη ανάγκη χάραξης μιας στρατηγικής για τον τουρισμό στα πλαίσια ενός άλλου, διαφορετικού μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης – ενός μοντέλου με κοινωνική ανταποδοτικότητα, η οποία:
• Θα έχει ολιστικό χαρακτήρα και θα στηρίζει συστηματικά την αναμόρφωση του τουριστικού προϊόντος και της αγοράς, πέρα από την κλασσική παραδοσιακή δομή που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.
• Θα θέτει τον πολίτη του Δήμου Νάουσας και τις ανάγκες του στο επίκεντρο και θα αξιολογεί τις παρεμβάσεις με κριτήρια κοινωνικής ανταποδοτικότητας και ωφέλειας.
• Θα αποτιμά τις δυνατότητες και θα μεριμνά για την προστασία και βιώσιμη αξιοποίηση των τουριστικών πόρων (φυσικών, κοινωνικών, πολιτισμικών κ.ά.) της περιοχής μας. Στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του κλάδου καλούνται να διαδραματίσουν έναν πραγματικά ουσιαστικό (και όχι απλά διακοσμητικό – συμπληρωματικό) ρόλο.
Έτσι, κεντρική θέση στις προτάσεις της «Κοινωνίας Πολιτών» καταλαμβάνουν τα παρακάτω:
• Ανάδειξη και αξιοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας.
• Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον.
• Αρχές διαχείρισης της ποιότητας.
• Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων.
• Ειδικότερες προτάσεις:
- Επένδυση στην Καινοτομία, στην απόκτηση Χωρικής Ταυτότητας (City Branding) και στην δημιουργία Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας.
- Ουσιαστική ενίσχυση του ρόλου του Γραφείου Τουρισμού.
- Δημιουργία δικτύου θεματικών μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών στην πόλη, στους αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους, στο βουνό, στην ύπαιθρο.
- Ενίσχυση των αθλητικών υποδομών της πόλης και των σχετικών δράσεων με στόχο την καθιέρωση της περιοχής μας σαν “training destination”.
- Ενίσχυση και δράσεις διασύνδεσης του Συνεδριακού, Οινικού, Πολιτιστικού και Γαστρονομικού τουρισμού και προβολή του ετήσιου προγράμματος πολιτιστικών και λοιπών δράσεων όλων των φορέων της πόλης σε εσωτερικό - εξωτερικό.
- Επανασχεδιασμός της επικοινωνιακής στρατηγικής προώθησης και προβολής της περιοχής ως τουριστικού προορισμού.
Η «Κοινωνία Πολιτών» θεωρεί ότι το μέλλον για την οργάνωση της τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας σε μια πόλη αποδεσμευμένη από τα Μνημόνια, στηρίζεται στους εργαζόμενους και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στη συμμετοχή και τη συνέργεια όλων, πολιτών και φορέων.
Διαβάστε στην ιστοσελίδα μας – www.koinoniapoliton.com - την αναλυτική πρότασή μας για την τουριστική ανάπτυξη!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου