Κυριακή, 11 Μαΐου 2014

Κοινωνία Πολιτών: Ήπια Τεχνολογία
Η Ήπια Τεχνολογία (ΗΤ) είναι η εκσυγχρονισμένη συνέχεια της Παραδοσιακής Τεχνολογίας. Είναι ανάλογη με τα νέα εργαλεία, τις μεθόδους και τα σύγχρονα υλικά που διατίθενται σήμερα, όμως όπως στο παρελθόν έτσι και τώρα είναι εργαλείο του κάθε ανθρώπου για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων σε λογική κλίμακα. Κάθε άνθρωπος μπορεί να την κατέχει, να την ελέγχει, και να τη διαχειρίζεται ο ίδιος και η κοινότητα του και να την διαχέει σε όλους.
Η ΗΤ είναι απεξαρτησιακή, δηλαδή απελευθερώνει τον άνθρωπο γιατί είναι κοντά στους φυσικούς αποδέκτες της που είμαστε εμείς, σε αντίθεση με την ΥΤ (Υψηλή Τεχνολογία) που ολοένα και περισσότερο γίνεται προνόμιο λίγων και εργαλείο εξάρτησης και εκμετάλλευσης.
Η ΗΤ έχει ελάχιστο οικολογικό αποτύπωμα, αφού παράγει ελάχιστους ή καθόλου ρύπους, έχει ελάχιστο κόστος και μπορεί να είναι προσιτή σε όλους.

Οι κατασκευές προκύπτουν αναδύονται ανάλογα με τα άμεσα προβλήματα, τις ανάγκες που υπάρχουν σε κάθε περιοχή και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές που αυτή διαθέτει. Όμως ένα φίλτρο νερού, ένας αντιδραστήρας αναερόβιας ζύμωσης για μεθάνιο, μία συσκευή παραγωγής υδρογόνου, μία συσκευή παραγωγής ξυλοπνεύματος, μια εφαρμογή ελεύθερου λογισμικού, μία συσκευή φύτρου, ένας ηλιακός θερμοσίφωνας, μία υδρογεννήτρια, ένας κομποστοποιητής ενδιαφέρουν και άλλες περιοχές. Μία συσκευή ηλιακής άντλησης νερού, θέρμανσης και αποξήρανσης, ένα ανεξάρτητο και αυτόματο σύστημα ποτίσματος, μια οικιακή συσκευή για καπνιστά ψάρια και κρέατα, για κομποστοποίηση των ώριμων ροδακίνων και λοιπών βιοαποκοδομήσιμων υπολειμμάτων αφορούν άμεσα την περιοχή του κάμπου της Νάουσας και των όμορων νομών.
Η Ήπια Τεχνολογία δεν είναι η πανάκεια που θα θεραπεύσει το πρόβλημα των κοινωνικών ανισοτήτων, των ταξικών προνομίων και του περιβάλλοντος. Συμβάλει στον πολυπόθητο κοινωνικό μετασχηματισμό, γιατί είναι ένα  εργαλείο παιδείας και εκπαίδευσης ανθρώπων με μια διαφορετική από την επικρατούσα ηθική. Είναι ένα οικονομικό εργαλείο, στα μέτρα της αχρήματης, ανταλλακτικής, αλληλέγγυας και κοινωνικής οικονομίας. Βάζει νέους κανόνες για την αρμονική συνύπαρξη τόσο μεταξύ των μελών μιας κοινότητας όσο και της συνύπαρξής μας με το φυσικό περιβάλλον.

Η πρότασή μας για ένα Κέντρο Ανάπτυξης Ήπιας Τεχνολογίας:

Νομική μορφή

Μ.Κ.Ο υπό την αιγίδα του Δήμου

Διοίκηση

Εκπρόσωποι από Δήμο, εκπαιδευτική κοινότητα Νάουσας, κοινωνικοί φορείς Νάουσας, καθηγητές Α.Ε.Ι -Τ.Ε.Ι της χώρας, συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται ήδη με ΗΤ τόσο εδώ όσο και στο εξωτερικό κλπ.

Σκοπός

Σκοπός του Κέντρου Ανάπτυξης Ήπιας Τεχνολογίας είναι:
1.       Η ευρεία διάδοση του πνεύματος, της πρακτικότητας και της ηθικής της ΗΤ για μια πιο καθαρή περιβαλλοντικά και πιο ανεξάρτητη και ελεύθερη κοινωνία με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
2.       Η ανάδειξη των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων, δεξιοτήτων και ταλέντων πολιτών στην εξέλιξη, παραγωγή, διάδοση και χρήση της ΗΤ.
3.       Η στήριξη, ο συντονισμός και η προβολή των δράσεων εναλλακτικών κινημάτων τα οποία συνδέονται με την χρήση, αξιοποίηση και διάδοση ΗΤ.
4.       Η δημιουργία εργαστηρίου με βασικό εξοπλισμό (υπολογιστές, τρισδιάστατος αυτοαναπαραγόμενος εκτυπωτής, τόρνος, φρεζοδράπανο κλπ.) το οποίο θα είναι στη διάθεση παραγωγών ΗΤ.
5.       Η δημιουργία ξεχωριστής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο site της πόλης της Νάουσας από όπου θα γίνεται η διακίνηση των πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται με το Κέντρο.
6.       Η παραγωγή οπτικού υλικού για την παρουσίαση και διάδοση των αποτελεσμάτων των εργασιών κάθε ερευνητικού προγράμματος.
7.       Η δημιουργία στο χώρο του Κέντρου μόνιμης έκθεσης με κατασκευές ΗΤ οι οποίες έχουν παραχθεί στο κέντρο ή έχουν συγκεντρωθεί από οπουδήποτε.
8.       Η ένταξη των δραστηριοτήτων του στα εκπαιδευτικά προγράμματα Τεχνικών Σχολών και ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας, με μαθήματα τα οποία θα γίνονται σε κατάλληλη αίθουσα του Κέντρου.   
9.       Η προσέλκυση πανεπιστημιακών και ερευνητικών τμημάτων από το εξωτερικό, με ενδιαφέροντα σχετικά με την ΗΤ.

Χρηματοδότηση

Κρατικός, Περιφερειακός και Δημοτικός προϋπολογισμός, αναπτυξιακά προγράμματα, τράπεζες, επιμελητήρια, επιχορηγήσεις κλπ.

Εγκαταστάσεις

Να αξιοποιηθεί ένα παλιό εγκαταλειμμένο εργοστάσιο.

Διαβάστε το πρόγραμμα της «Κοινωνίας Πολιτών» στην ιστοσελίδα
www.koinoniapoliton.com  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου